Pulsar Mobile

Zastrzeżenia prawne

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znaki firmowe i towarowe zamieszczone na stronach serwisu są własnością firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w tym serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie danych zaczerpniętych z serwisu odbywać się może jedynie po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Pulsar Mobile - .