Pulsar Mobile

Bulk Messaging Manager (BMM)

BMM to system zaprojektowany i zbudowany w celu realizowania masowych wysylek wiadomosci SMS i MMS. System przeznaczony jest do obslugi komunikacji z masowym konsumentem i jest w stanie wysyłać wiadomości z maksymalną, dostępną u operatorów szybkością. Posiada również system komponowania MMS-ów.

BMM jest elastyczym narzędziem, idealnie współpracującym z infrastrukturą operatorów.

Główne cechy funkcjonalne BMM to:

Prowadzenie wielu, zróżnicowanych kampanii równolegle.

W ramach BMM można prowadzić kampanie w ramach poszczególnych grup (klientów wysyłających wiadomości do konsumentów). Każda kampania podzielona jest na sesje w ramach których realizowane są zadania wysy- łkowej.

Wiele parametrów dla każdego zadania wysyłkowego.

Dla każdego zadania można zdefinować: godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia wysyłki, godziny wyłą- czone z wysyłki, prędkość wysłania wiadomości (x/sek), tekst wysyłki, nazwę konta z którego wysyłane są wiado- mości (np PROMOCJA).

Tak rozbudowana parametryzacja zadań pozwala wyko- rzystać BMM do różnorodnych działań.

BMM zawiera również kreatora MMS (wiadomości multimedialnych), pozwala dzięki temu tworzyć unikalne, multimedialne pakiety informacji, które konsument otrzymuje na swój telefon.

Obsługa odpowiedzi

Dla każdego zadania można przypisać "sesję odpowiedzi" - oznacza to, że jest definiowany numer na który konsumenci odpowiadają wysyłając specyficzną komendę. W zależności od czasu otrzymania i treści wiadomości nadesłanej przez użytkownika BMM może odpowiedzieć konsumentowi lub też zebrać otrzymane dane w celu wygenrowania następnego zadania wysyłkowego.

Raportowanie

BMM poza standardowymi raportami obejmujacymi liczbę wysłanych wiadomości oraz statusów poszczególnych działań prezentuje w formie wykresu Gantt'a harmonogram zadań wysyłkowych. Dla każdego z zadań wyliczany też jest na bieżąco współczynnik odpowiedzi (pozwala określić skuteczność danej akcji).

Obsługa posprzedażna

BMM pozwala na sprawne rozpatrywanie uwag klientów dzięki wbudowanym mechanizmom pozwalającym rapor- tować historię aktywności klienta na platformie.

Produkty

Polecamy

JAVKA.pl

Tankzors jest niesamowitą grą java, opartą na przeboju NES - Battle City

więcej